årsmøte hammer

Innkalling til årsmøte i Sandefjord og Vear Klatreklubb.

 

Dato og tid: Onsdag 28.02. kl. 20.00. Veggen stenges etter barneklatringen denne dagen. Vi oppfordrer ungdommen og voksne som bruker å klatre denne kvelden til å ta en tur til oss likevel.

Sted: Oslofjord Arena, ved Cafe Arena, nede i første plan.

Velger du å delta på Teams? Send forespørsel til leder.save.vearif@klubbkontor.no for å få tilsendt teams lenke.

Årsmøtet er kun for gyldige medlemmer. Stemmeberettigete må være over 15 år og kan ikke stille med fullmakt eller på vegne av andre.

 

Under følger saklisten for det årsmøtet:

  • Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigete
  • Sak 2 Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
  • Sak 3 Velge dirigent, referent(er) og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  • Sak 4 Behandling av idrettslagets årsberetning.
  • Sak 5 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand, behandling og godkjenning av budsjett, behandling av forslag og saker, fastsettelse av godtgjørelser og treningsavgifter for 2024.
  • Sak 6 Valg av leder, nytt styre for 2024, samt valg av våre bidragsytere inn til styret og drift, utegruppen, Spondansvarlig, Facebook/ Instagramansvarlig, samt materialforvalter.

Saker som medlemmer ønsker å løfte opp til årsmøtet bes skiftelig redegjøres en uke før vi samles, vennligst benytt kontaktskjemaet på hjemmesiden.

Det er ingen nødvendige dokumenter som skal/ bør legges ved denne innkallingen.

Med vennlig hilsen Styret i SaVe (Sandefjord og Vear Klatring)