Sandefjord og vear klatreklubb

Sandefjord og Vear klatreklubb er stolte av et inkluderende og sosialt miljø der man både kan treffe gamle venner og bli kjent med nye.
Alle er velkomne!

Topptaukurs

Topptaukort er et ferdighetsbevis for de som vil sikre noen på topptau på innendørs klatrevegger. Kortet har til hensikt å bedre sikkerheten under innendørs klatring.

Ved å ta Topptaukort har man dokumentert at man har nok kunnskaper og sikringsferdigheter til å kunne topptaue på en sikker måte.

Påmeldingskrav: medlemskap/innmelding i klubben.

Pris:  500,- for medlemmer/foreldre med barn i barnegrupper

Tidspunkt: torsdag 13. april 2023, kl. 18.30 – 21.30

Sted: Vearhallen

Brattkort

Brattkort er et ferdighetsbevis for de som vil sikre klatrere på innendørs klatrevegger. Ved å bestå prøven til kortet, har du vist at du behersker de grunnleggende ferdighetene for sikring av andre, både på led og topptau.

Påmeldingskrav: bestått topptaukurs og medlemskap/innmelding i klubben.

Pris: kr 500,- for medlemmer

Tidspunkt: torsdag 30. mars 2023, kl. 18.00 – 22.00

Sted: Vearhallen

 

Fra inne til ute

Klatring består av de to hovedområdene – bevegelse og håndverk. Dette kurset skal berøre begge områder, men tydelig vektlegge håndverket. Håndverket er alt som har med sikringsrutiner, kjennskap til utstyr, valg og bruk av utstyr og taulagsarbeid. Kurset inneholder en innføring i klatreteknikk (bevegelse). Det er viktig at man velger rutene som brukes på kurset slik at deltagerne føler mestring. Det skal under hele kurset være klatring tilpasset deltagernes nivå slik at de har overskudd til å jobbe med sikkerhet og håndverksmessige oppgaver. Kurset skal etablere rutiner som gir optimal sikkerhet under klatring på boltet klatrefelt. Det innebærer at deltagerne skal kunne klatre på de fleste boltede utendørsanlegg, og ha fått innblikk i grunnleggende sikkerhetstenkning innen klatring utendørs etter endt kurs. Dette kurset er en videreføring av den kunnskap deltageren har fått fra klatring innendørs. Det er viktig at deltagerne får et positivt møte med utendørs klatring, og at det legges vekt på det grunnleggende håndverket. Metodene som presenteres skal være universelle med tanke på direkte overføringsverdi til naturlig sikret klatring. Det er imidlertid svært viktig å presisere at dette kurset ikke skolerer folk i all klatring utendørs, men det skal være en rød tråd fra det som presenteres inne (ref Grunnkurs inne) til det som vil være nødvendig å lære seg for naturlig sikret klatring. Man vil se at de innledende delene av kurset er ment som en bevisstgjøring på at vi faktisk utsetter oss for en potensiell fare ved å bevege oss i vertikalplanet.

 

Opptakskrav:

  • deltagere må ha fylt 14 år innen siste kursdag. Deltagere under 18 år må ha foresattes samtykke for å delta på kurset. Det er instruktørens oppgave å påse at deltagerene har skriftlig samtykke fra foresatte.
  • to måneder med jevnlig klatring etter bestått brattkort/ledkort prøve eller tilsvarende erfaring/kunnskaper
  • normal fysisisk form

Instruktører: Erik Sivertsen og Øyvind Nordengen

Pris: kr 1800,- for medlemmer / 2500,- for ikke medlemmer

Tidspunkt : 15. – 16. april

Sted: informasjon kommer…

Har du lyst å klatre med oss?

Sandefjord og Vear klatring har klatring for alle medlemmer.
Vi er stolte av et inkluderende og sosialt miljø der man både
kan treffe gamle venner og bli kjent med nye. Alle er velkomne!