Sandefjord og vear klatreklubb

Sandefjord og Vear klatreklubb er stolte av et inkluderende og sosialt miljø der man både kan treffe gamle venner og bli kjent med nye.
Alle er velkomne!

Topptaukurs

Topptaukort er et ferdighetsbevis for de som vil sikre noen på topptau på innendørs klatrevegger. Kortet har til hensikt å bedre sikkerheten under innendørs klatring.

Ved å ta Topptaukort har man dokumentert at man har nok kunnskaper og sikringsferdigheter til å kunne topptaue på en sikker måte.

Påmeldingskrav: medlemskap/innmelding i klubben.

Pris:  500,- for medlemmer/foreldre med barn i barnegrupper

Tidspunkt: torsdag 9. november 2023,
kl. 18.30 – 22.00

Sted: Vearhallen

Brattkort

Brattkort er et ferdighetsbevis for de som vil sikre klatrere på innendørs klatrevegger. Ved å bestå prøven til kortet, har du vist at du behersker de grunnleggende ferdighetene for sikring av andre, både på led og topptau.

Påmeldingskrav: bestått topptaukurs og medlemskap/innmelding i klubben.

Pris: kr 500,- for medlemmer

Tidspunkt: kommer…

Sted: Vearhallen

Fra inne til ute

Et kurs som gir deg et grunnlag for å klatre utendørs på boltede klatrefelt, med fokus på glede og gode opplevelser. Kurset skal gi deltakerne et grunnlag for å kunne klatre sikkert utendørs på boltede klatrefelt, både på topptau og led.

Opptakskrav:

 • deltagere må ha fylt 14 år innen siste kursdag. Deltagere under 18 år må ha foresattes samtykke for å delta på kurset. Det er instruktørens oppgave å påse at deltagerene har skriftlig samtykke fra foresatte.
 • to måneder med jevnlig klatring etter bestått brattkort/ledkort prøve eller tilsvarende erfaring/kunnskaper
 • normal fysisisk form

Instruktører: Erik Sivertsen og Øyvind Nordengen

Pris: kr 1800,- for medlemmer / 2500,- for ikke medlemmer

Tidspunkt : 15. – 16. april

Sted: Oksås, Sandefjord

Kameratredningskurs

For deg som ønsker å bli i stand til å ta deg av deg selv og taulagskameraten ved ut uhell i klatreveggen. For å kunne delta på kurset kreves det at du har erfaring med leding av naturlig sikrede ruter av grad 4+, og at du er komfortabel med hengende standplass som du har bygd selv. Og du må være over 18 år. Målsetning for kurset er å lære metoder og teknikker for å kunne redde skadet klatrer.
Temaer under kurset:
 • Etablering av standplasser/toppankre/utfiringsankre med naturlige sikringsmidler.
 • Avbinding av tau og frigjøring fra standplass.
 • Enkel firing og heising av skadet.
 • Klemknutegange.
 • Balanserapell.
 • Rappell forbi knute.
 • Den organiserte redningstjenesten og førstehjelp.
 • Nedfiring med skadet over flere taulengder.

Instruktører: Trond Øynes

Pris: kr 2500,- for medlemmer / 3000,- for ikke medlemmer

Tidspunkt : 22. – 23. juli, kl. 09-17 begge dager. Påmeldingsfrist 18. juli

Antall deltagere: min 4 stk, maks 4 stk

Sted: Klatrefelt i Sandefjord eller Tønsberg. Nærmere beskjed kommer. Mulig å være inne hvis det blir veldig dårlig vær.

Kurs i naturlige sikringer

For deg som kan klatre sport, men som ønsker å lære klatre på egne sikringer.

For å kunne delta på kurset kreves det at du har brattkort og erfaring med å lede grad 5 på bolt (sport). Og du må være over 18 år.

Målsetning for kurset er å lære rutiner for innbinding, sikringsutstyrets bruksmåter, funksjoner og begrensninger, samt taulagsrutiner/kommunikasjon. Deltakerne skal bli i stand til å etablere sikre standplasser og topptausforankringer med naturlige sikringsmidler som kiler og kamkiler, samt rapellering. Deltakerne skal bli i stand til å lede enkle klatreruter og sikre klatrepartneren på en forsvarlig måte.

 • Personlig utstyr (medbringes):
  Klatresele
 • 4 stk skrukarabinere
 • Taubrems (ATC/ hylsebrems)med guidefunksjon
 • 2-4 stk 60 cm slinger
 • Standard sett kortslynger
 • Hjelm
 • Klatretau
 • Klemknuteslynge (5-7 mm tau, 115cm uknyttet)
 • Klatresko
 • 240 cm slynge
 • + Det du eventuelt har av sikringer og utstyr

Klubben stiller med sikringsmidler (kiler og kamkiler) til bruk under kurset.

Pensum: Norsk fjellsportforum Metodesett for klatring og brevandring

Instruktør: Trond Øynes

Pris: kr 2500,- for medlemmer / 3500,- for ikke medlemmer. Medlemsskap i klubben koster kr 500 for siste halvår 2023.

Tidspunkt: 2.-3. september, kl. 09.00 – 17.00 begge dager. Påmeldingsfrist 18. august

Antall deltagere: min 4 stk, maks 4 stk

Sted: klatrefelt i Sandefjord eller Tønsberg. Nærmere beskjed kommer

Har du lyst å klatre med oss?

Sandefjord og Vear klatring har klatring for alle medlemmer.
Vi er stolte av et inkluderende og sosialt miljø der man både
kan treffe gamle venner og bli kjent med nye. Alle er velkomne!