Sandefjord og vear klatreklubb

Sandefjord og Vear klatreklubb er stolte av et inkluderende og sosialt miljø der man både kan treffe gamle venner og bli kjent med nye.
Alle er velkomne!

Konkurransestøtte for medlemmer

Sandefjord og Vear klatreklubb har som mål å inspirere, motivere og rekruttere til klatring, blant annet ved å støtte talentutvikling blant klubbens medlemmer og gjøre klubben synlig i norsk klatremiljø. Sandefjord og Vear klatreklubb støtter alle medlemmer som deltar i nasjonale konkurranser etter følgende prinsipper:

Utøvere kan søke om å få dekket påmeldingsavgiften i forbindelse med nordiske og nasjonale (norgescup og NM) konkurranser.

Hvis påmeldingsavgiften blir høyere grunnet sen påmelding, dekker klubben kun den opprinnelige prisen.Utøveren har selv ansvar for å melde seg på konkurransen, og må selv legge ut for påmeldingsavgiften. Påmeldingsavgiften dekkes kun ved deltagelse i konkurransen.

Utøvere kan søke om å få dekket utgifter for transport og overnatting inntil 750 kr per konkurranse (maks 3000 kr per år) i forbindelse med nordiske og nasjonale  konkurranser (Norgescup og NM). Støtte til transportutgifter forutsetter at billigste alternativ benyttes.

Utøveren må selv legge ut for transport og overnatting, og dekkes kun hvis utøveren deltar i konkurransen. Klubben dekker ikke utgifter til transport eller overnatting hvis vi selv er arrangær/medarrangør.

  kvinne klatrer

  Kriterier for å motta konkurransestøtte

  Utøveren må ha vært betalende medlem i minst ett år før konkurransen det søkes støtte til avholdes, og må ha betalt medlemsavgift til Vear IF og treningsavgift  Sandefjord og Vear klatreklubb for inneværende år.

  Utøveren må være aktivt medlem i klubben, dvs. delta på ukentlige gruppetreninger/fellestreninger i klubben og/eller være aktiv uteklatrer. Det er opp til styret å fatte vedtak om medlem defineres som et aktivt medlem.

  Medlemmer som mottar støtte (både påmeldingsavgift og/eller reise og overnatting) forplikter seg til å bruke klær (t-skjorte/singlet) med klubbens logo når de konkurrerer.

  Medlemmer som mottar støtte (både påmeldingsavgift og/eller reise og overnatting)  forplikter seg til å skrive en kort oppsummering med bilder fra hver konkurranse de deltar på, slik at denne kan publiseres på klubbens hjemmeside og/eller sosiale medier. Oppsummeringen med bilder legges som eget vedlegg i søknaden om støtte. I tillegg kan de ble bedt om å fortelle om sine opplevelser på klubbkveld eller andre tilstelninger.

  For å motta konkurransestøtte fra klubben må utøver ha gjennomført antidoping Norge sin e-læringsmodul. Diplom for gjennomført kurs legges som eget vedlegg i søknaden om støtte. Opplæringen tas på www.renutover.no

   kvinne klatrer

   Søknad

   Utøveren er selv ansvarlig for å sende inn utlegg og bilagsskjema. Husk å legge ved alle relevante kvitteringer (ingen kvittering = ingen støtte). Søknaden sendes inn senest to uker etter konkurransen det søkes støtte til er avholdt, til leder.save.vearif(at)klubbkontor.no. Støtten utbetales ikke hvis fristen ikke overholdes. 

   Husk å legge ved oppsummering med bilder og diplom fra antidoping Norge sin e-læringsmodul ved innsendelse.

   Støtten utbetales fortløpende etter at søknaden er mottatt og behandlet av styret, forutsatt at støtten innvilges. Vedtak om støtte er endelig og kan ikke påklages. 

   Det gis støtte i det omfang det på årsmøtet/i årsbudsjettet er avsatt penger til konkurransestøtte. Hvis styret underveis i året ser at kostnadene overskrider budsjettet som vedtas av årsmøtet, får styret fullmakt til å foreta eventuelle nødvendige justeringer.

    dame klatrer i klatrevegg

    Har du lyst å klatre med oss?

    Sandefjord og Vear klatring har klatring for alle medlemmer.
    Vi er stolte av et inkluderende og sosialt miljø der man både
    kan treffe gamle venner og bli kjent med nye. Alle er velkomne!