Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Sandefjord og Vear Klatreklubb.

Avholdes fysisk den 07. Desember 2023, kl. 20.00 på Vear IF sitt Klubbhus (rød bygning, høyre side bak Vear hallen).

Velger du å delta på Teams? Send forespørsel til leder.save.vearif@klubbkontor.no for å få tilsendt teams lenke.

Det ekstraordinære årsmøtet er kun for gyldige medlemmer. Stemmeberettigete må være over 15 år og kan ikke stille med fullmakt eller på vegne av andre.

Under følger saklisten for det ekstraordinære årsmøtet:

  • Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigete
  • Sak 2 Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
  • Sak 3 Velge dirigent, referent(er) og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  • Sak 4 Leder og nestleder informerer om arbeider og stormøtet avholdt 30.11. Representert ved: kommunene, idrettsråd, Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Idrettskretsen og andre samarbeidspartnere).
  • Sak 4 Prosjektgruppa presenterer sine arbeider: klatre og kompetansesenter for Vestfold (Varighet ca. 30-45 min)
  • Sak 4 Leder/ nestleder informerer om oppsparte midler, tiltenkt et slikt prosjekt
  • Sak 5 Styret i Sandefjord og Vear Klatregruppe ber medlemmene om å utløse midler fra sperret konto, inntil kr. 300.000,- for å igangsette et forprosjek jan.2024.

Det er ingen nødvendige dokumenter som skal/ bør legges ved denne innkallingen.

Med vennlig hilsen Styret i SaVe (Sandefjord og Vear Klatring)